I

LEAN initiativ, Change management HR och Medarbetarfokuserad verksamhetsutveckling

 

 

Jag kan hjälpa dig/er att;

 

I en omställningssituation kan det finnas behov av att ta in en utomstående facilitator, som kan erbjuda chef och grupp, stöd i ett förändringsarbete. Genom ett LEAN baserat arbetssätt stöttar jag arbetsgruppen och skapar delaktighet och engagemang i förändringsarbetet. 

Tjänster

 

 

Coaching, karriärcoaching

/Kompetensväxling

 

”Rätt person på rätt plats” är ett slitet talesätt, men mer sant än någonsin. För att nå dit måste en ledare arbeta aktivt med sina medarbetares utveckling och ibland avveckling. Att företagens ledare ser sina medarbetare som en viktig resurs och att man motiverar till rörlighet och utveckling, är en av grunderna för ett framgångsrikt företag.

 

Jag erbjuder mig att vara ett individuellt stöd och ett bollplank för personer, som befinner sig i en förändringssituation samt för chefer, som behöver stöttning inom detta område.

Medarbetarskap/Medledarskap

 

Hur stärker man relationerna i en grupp?

Hur utvecklas den viktiga relationen mellan chef och medarbetare?

Hur arbetar vi med eget initiativet och det egna ansvaret i vår verksamhet?

 

Jag är certifierad användare av följande personlighetsinventorier;

 

•          Myers Briggs personlighetsinventorium

•          JTI utveckling av Myers Briggs

•          360 graders utvärdering

•          4T HPTN

 

Facilitator

 

Jag använder mig av;

 

Ett LEAN baserat arbetssätt

AI - Appreciative Inquery