Uppstart i ett forskningsprojekt

October 8, 2016

 

Jag är nu i uppstarten med min forskningsuppgift. Mina intresseområden ligger huvudsakligen inom ledarskapets praktik och de förutsättningar och krav som ställs på ledare/chefer från ledning och medarbetare.

Vilka förväntningar ledarna själva har på vad jobbet som chef/ledare skall innehålla, är också en viktig kunskap att ta med i sammanhanget.

Det finns en diskrepans mellan hur idealet för ledarskapet ser ut och den konkreta verkligheten som de flesta ledare/chefer arbetar i, och;

I ledarskapspraktiken finns ett antal förutsättningar, som tydligt påverkar hur ledarna/cheferna skall utföra sin uppgift. Exempel på det är alla administrativa IT system, globala organisationer med förekomsten av bl a virtuella team, det ekonomiska paradigmets krav på kontroll, resultat och uppföljning, ökningen och användningen av bemanningsanställda mm.


Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now