Kan managementkonceptet LEAN stödja lärande i en organisation? Göteborgs Universitet, 2012

http://hdl.handle.net/2077/31624

Att ta en ny roll - Human Resource Business Partner i Volvokoncernen. Göteborgs Universitet, 2008

Ledarskap och medarbetarskap i Virtuella Team.

 

                    Malmö Högskola, 2015

Litteraturstudium av den svenska modellen för ledarskap och arbetsorganisation

                   Högskolan i Skövde, 2016

A Proposed Grounded Theory Study

                   Göteborgs Universitet, 2017

Journal Publications
 
Outside the Professional comfort zone 
http://www.aipractitioner.com/ i novembernummret 2009
Academic Publications 

Publikationer