Sök
  • Agneta Häll

Känsliga vattenområden och Minerallagen


Hittade denna bild på Dalslands museum i Håverud och den visar de stora vattenvägarna i Dalsland. Till dessa långa djupa förkastningssjöar kommer också en del mindre sjöar. Det som gör bilden så bra är att man ser att allt hänger ihop ända till Vänern längst ned till höger, både ovan jord men även under jord. Varför då denna bild? Jo den statliga myndigheten Bergsstaten har meddelat ett Australiensiskt gruvbolag Odin Metals Ltd undersökningstillstånd att leta mineral främst koppar i ett 23 000 Ha stort område som omfattar Mellerud, Bengtsfors, Åmål och Eds kommuner. Tillståndet ges på 3 år men kan förlängas upp till 25 år. Modern gruvdrift sker i dagbrott, vilket gör att stora ytor tas i anspråk samt att stora dammar byggs för att ta hand om föroreningarna från gruvbrytningen. Regeringen har redan 1998 sagt nej till brytning i detta område för att det är ett känsligt naturområde. Berörda kommuner säger nej. Då undrar man varför ta upp frågan igen i samma område, förutsättningarna har inte ändrat - tvärtom - rent vatten och ren natur är viktigare än någonsin.

Kan inte Regering och Riksdag ta fram en ny mineralstrategi som innebär att känsliga områden undantas från exploatering av gruvindustrin främst utländsk men även inhemsk. Se över hur redan utvunnen koppar och andra mineraler återvinns och återanvänds, "pant" och "återvinningssystem" på bla bilar, elektronik mm för att tillgodose behoven av mineraler. Flera gruvprospekteringsprojekt är på gång i Sverige, i Dalsland, vid Vättern och på Österlen för att nämna några i södra Sverige förutom alla pågående i norra Sverige.

Minerallagen inskränker äganderätten för de markägare, som berörs och som får finna sig i att man letar mineraler på deras mark och i förlängningen ev öppnar en gruva. Gruvbolagen städar inte heller alltid efter sig när de stänger ner utan ofta får skattebetalarna stå för notan på 100-tals miljoner kronor. Naturen kan ALDRIG återställas efter ett dagbrott. Nya regler och hård miljöprövning behöver komma till.


112 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla