Sök
  • Agneta Häll

Rent vatten och oförstörd natur en självklarhet?


I dagarna skall Bengtsfors kommun svara på en förfrågan om provborrning efter koppar-och silvermalm. Området provborrningen skall ske i har ett komplicerat system med ett stort antal sjöar, där några är vattentäkter för ett antal samhällen. Sjöarna står i förbindelse med varandra. Dessutom ligger skyddsvärda naturområden och en nationalpark i området. Frågeställaren är ett Australiensiskt gruvbolag, som bl

a har projekt i Ecuador. För 20 år sedan har både Kommunen och dåvarande Regeringen sagt nej till exploatering och gruvdrift. Låt oss hoppas att man kommer fram till samma beslut idag.

En snabb konsekvensanalys ger en bild av att nackdelarna för kommunen och dess innevånare vida överstiger fördelarna med en eventuell framtida gruvdrift.;

De arbetstillfällen, som kommer till Dalsland är begränsade till en kort tidsperiod och kommer inte att balansera upp de långsiktiga negativa konsekvenser och den miljöpåverkan som en gruvdrift medför.

Som den tidigare Regeringen insåg medför en gruvdrift stor påverkan på bland annat grundvatten och vattentäkter i ett känsligt område med många sjöar och förbindelser dem emellan.

Till det kommer irreparabla ingrepp i natur, kultur och boendemiljöer. Utsläpp, buller och transporter kommer att försämra livsmiljön för de som bor i området, samt förutsättningarna för turistnäringen.

En utländsk exploatör kommer inte heller att ta ett långsiktigt ansvar för gruvdriftens miljöeffekter. Att betala skatt i Sverige/Bengtsfors kommer ev. inte heller att vara en prioritet.

Låt inte ett kortsiktigt vinstintresse gå före ett långsiktigt, hållbart och klokt beslut. I många länder, områden och städer är rent vatten en bristvara – i Sverige är vi inte där ännu, men rent vatten

blir med tiden mer värdefullt än koppar och silver.


20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla