Sök
  • Agneta Häll

En verklig samhällsinsats, där alla är vinnare


För ungefär 2 år sedan jobbade jag och några kollegor med ett antal integrationsprojekt. Integrationen är en så viktig fråga att jag inte vill släppa den. Jag skrev då ett upprop bla på Linkdin och jag vill gärna uppmana företag igen att göra en verklig samhällsinsats genom att anställa människor, som inte har den bakgrund och kompetens som vi normalt rekryterar på.

Det finns många människor i Sverige, som vill ha ett arbete men som inte kommer ifråga när företagen rekryterar. T ex utlandsfödd med begränsade språkkunskaper i svenska och med kompetenser, som vi inte känner igen. Genom att arbetar för utveckling av människor gör vi en viktig insats för integrationen. Genom att se möjligheterna i individen medverkar vi till att ta vara på deras kompetenser så att de får kommer till nytta. Kan du tänka dig att göra en verklig insats för en medmänniska genom att erbjuda en praktikplats, lärlingssystem eller arbete? Det finns ett omfattande stödsystem för företag som vill anställa en person som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men som företag kan man också vara innovativ och tänka långsiktigt och satsa på den medmänniska, som både vill och kan men inte får chansen.


40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla