Facebook - Fotat via Paper Artist

Välkommen

Det är spännande och utmanande att studera dynamiken mellan människa, organisation, processer och system och att driva förändrings - och förbättringsarbete. Den snabba förändringstakten i arbetslivet kan ibland kräva speciella insatser för att en organisation skall hitta bra arbetssätt och förutsättningar för att chefer och medarbetarna kan bidra på bästa sätt och förstå sina roller inom en organisation. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta som ledare och chef, samt att driva förändrings- och förbättringsarbete. Jag är nu antagen som doktorand inom Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap inom Göteborgs Universitet och kommer att i första hand ägna mig åt detta arbete.